Használati feltételek

Bevezető

Ezt a honlapot a Kapos-Épker 2003 Kft. (7400 Kaposvár, Raktár u. 25 ) üzemelteti. A honlapon található információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalan és valós jellege nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban a Kapos-Épker 2003 Kft. nem vállal felelősséget. A honlap látogatóinak korlátozás vagy fenntartás nélkül el kell fogadniuk a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.


A HONLAP HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Szerzői jog

A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a Kapos-Épker 2003 Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása csak a Kapos-Épker 2003 Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak. A terjesztés és sokszorosítás jogával a Kapos-Épker 2003 Kft. rendelkezik. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történő archiválását követően is teljes egészében hatályban marad.

2. Védjegyek

A Kapos-Épker 2003 Kft. logójának illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokban foglaltakkal.

3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

a, A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a Kapos-Épker 2003 Kft. nem ismeri. A Kapos-Épker 2003 Kft. mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

b, A Kapos-Épker 2003 Kft. honlapjáról hyperlinken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.

c, A Kapos-Épker 2003 Kft. nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.

d, Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott bemutatott ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem a Kapos-Épker 2003 Kft. és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elérhető honlapon szereplő szállító általános üzleti feltételeit.

 

4. Általános jognyilatkozat

A Kapos-Épker 2003 Kft. honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége ? a kár jogi értelemben vett okától, többek között a károkozástól függetlenül ? csak a szándékosan vagy súlyos hanyagság által okozott károkra korlátozódik. A Kapos-Épker 2003 Kft. szerződéses kötelessége súlyos megszegése következtében nyújtandó kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítési igényben foglalt teljes összeg az előre látható károkra korlátozódik. Ez a Kapos-Épker 2003 Kft. termékfelelősségre vonatkozó hatályos törvény vagy bármilyen vállalt szavatosság alapján fennálló kártérítési felelősségét nem érinti. A felelősség fentiek szerinti korlátozása ugyancsak nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

A Kapos-Épker 2003 Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy honlapja vírusmentes legyen, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusírtó használatával).

A Kapos-Épker 2003 Kft. nem kezeskedik azért, hogy honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők lennének.

 

Bejegyzés megosztása:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print